ajax loader

 

1) Ο σκύλος είναι ευφυές ον, ζώο συντροφιάς και όχι παραγωγής, που απαιτεί ατομική φροντίδα στοργή και κοινωνική ζωή, επομένως αντενδείκνυται η διατήρησή του σε συνθήκες εγκλεισμού και κουταβοπαραγωγικές μονάδες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στη φύση του και συνιστά κακομεταχείριση.
2) Ο εκτροφέας εκτρέφει μόνον για τη βελτίωση της φυλής, από γεννήτορες που είναι τυπικοί εκπρόσωποι της φυλής τους, υγιείς και απαλλαγμένοι από γενετικά προβλήματα. Διενεργεί όλους τους υποχρεωτικούς και συνήθεις κατά φυλή ελέγχους. Υποχρεούται επίσης να ελέγχει τα θηλυκά του ζώα για γενετήσια νοσήματα και να παρέχει τα σχετικά πιστοποιητικά στους κατόχους των επιβητόρων που χρησιμοποιεί. Οι κάτοχοι επιβητόρων υποχρεούνται επίσης να παρέχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου προς τους εκτροφείς

3) Ο εκτροφέας πρέπει να ενημερώνει τους αποδέκτες των κουταβιών του για την υγεία,τις πιθανές αδυναμίες,την κληρονομικότητα και το χαρακτηρα των ζώων του

4) Ο εκτροφέας δεν χορηγεί στους σκύλους του αναβολικά και άλλες απαγορευμένες ουσίες που βραχυπρόθεσμα βελτιώνουν τεχνητά την εμφάνιση και τις επιδόσεις τους αλλά μακροχρόνια καταστρέφουν την υγεία τους και ενημερώνει τους κυνόφιλους που έρχονται σε επαφή μαζί του για απόκτηση κουταβιού ότι αυτές οι μέθοδοι είναι ανήθικες, βλαπτικές για τα ζώα και απαγορευμένες από τους κανονισμούς, όπως και οποιαδήποτε τεχνητή αλλοίωση της εμφάνισής τους εκτός των επιτρεπομένων από το Πρότυπο της φυλής.

5) O εκτροφέας υποχρεούται να εγγράφει τις γέννες που διενεργεί κανονικά να παρέχει στους αποδέκτες των κουταβιών του αποδεικτικά εγγραφής γραπτές οδηγίες πάσης φύσεως για την ανατροφή τη διατροφή και την υγεία τους, βιβλιάρια εμβολίων και αποδεικτικά αποπαρασιτώσεως αντίγραφα γενεαλογικών χαρτών των γονέων και όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτούς. Υποχρεούται ακόμη να δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να γνωρίσουν τους γεννήτορες και να παρέχει προς αυτούς όλα τα πιστοποιητικά ελέγχων υγείας, μορφολογίας ή χαρακτήρα, του ζητηθούν.

6) Ο Εκτροφέας υποχρεούται να τηρεί σχολαστικά αρχεία των ζώων του. Οι γενεαλογικοί χάρτες είναι κυνολογικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων πρέπει να παρέχονται προς κάθε ενδιαφερόμενο από τους εκτροφείς και η ορθότητά τους να πιστοποιείται από τον ΚΟΕ.

7) Ο Εκτροφέας είναι υπεύθυνος για τα ζώα που εκτρέφει εφ΄ορου ζωής τους. Οφείλει να συνδράμει την διάσωσή τους αν μείνουν άστεγα ή εγκαταλειφθούν και φροντίζει για την επανατοποθέτησή τους σε καταλληλες οικογένειες με τη συνδρομή και των επιτροπών διάσωσης των ομίλων φυλής.

8) Ο Εκτροφέας διαθέτει τα ζώα του σε άτομα κατάλληλα και σύμφωνα με τον Η.Κ.Ε., όχι απρόσωπα ως βραβεία σε διαγωνισμούς και κληρώσεις και δεν χρησιμοποιεί τυχόν συλλογικά του αξιώματα και ιδιότητες για εμπορικούς/διαφημιστικούς σκοπούς όπως π.χ.πληρωμένες συνεντεύξεις ή διαφημιστικές κάρτες εκτροφείου του τύπου “μέλος του Κ.Ο.Ε. ή του Δ.Σ. του τάδε ή δείνα ομίλου”.

9) Ο Εκτροφέας επίσης οφείλει να αποκυρήσσει και να απέχει από την κακομεταχείριση ζώων τις κυνομαχίες, τη χρήση σκύλων ως πειραματόζωα και γενικά την άσκοπη χρήση βίας κατά των σκύλων. ΄

10) Ο Εκτροφέας υποχρεούται να δέχεται διαγνωστικούς ελέγχους DNA και τεχνητών αλλοιώσεων στα ζώα που αναπαράγει και εκθέτει.

11) Ο Εκτροφέας συστήνεται να είναι μέλος του ομίλου της φυλής του και να τηρεί τα εκάστοτε ισχύοντα όρια ζευγαρώματος και γεννών. Συστήνεται δε για όλα τα θέματα αναπαραγωγής να ακολουθούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες του ομίλου φυλής της χώρας προέλευσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ

Για να εξεταστεί η υποψηφιότητα ενός εκτροφέα, προκειμένου αυτός να συμπεριληφθεί στον κατάλογο Επιλεγμένων Εκτροφέων (Ε.Ε.) πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει στην επιτροπή βιογραφικό κυνολογικών δραστηριοτήτων και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τον Ηθικό Κώδικα Εκτροφής.

1) Ο Επιλεγμένος Εκτροφέας δεν μπορεί συγχρόνως να είναι και έμπορος μαζικός εισαγωγέας/μεταπωλητής κουταβιών ή σκύλων οποιασδήποτε ηλικίας, ούτε να συνεργάζεται κατ’ουδένα τρόπο με αυτούς σχετικά με πώληση κουταβιών ή σκύλων οποιασδήποτε ηλικίας.

2) Ο Ε.Ε. πρέπει να είναι μέλος του Κ.Ο.Ε. (οικονομικά τακτοποιημένο) και να έχει προσυπογράψει τον Ηθικό Κώδικα Εκτροφής που έχει θεσπιστεί από το Σώμα Ελλήνων Εκτροφέων.

3) Ο Ε.Ε. δεν μπορεί να διαθέτει κουτάβια μαζικής παραγωγής, άρα δεν μπορεί να πραγματοποιεί περισσότερες από οχτώ (8) γέννες ετησίως, συνολικά για όλες τις φυλές που εκτρέφει, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις πέντε (5).

4) O E.E. οφείλει να ζητά εγγράφως με αίτησή του τον έλεγχο κάθε γέννας που πραγματοποιεί από τα αρμόδια όργανα του ΚΟΕ.

5) Ο Ε.Ε. εκτρέφει μόνο από γεννήτορες που έχουν αξιολογηθεί σε επίσημη έκθεση μορφολογίας.

6) Ο Ε.Ε. υποχρεούται να ταυτοποιεί όλους τους σκύλους εκτροφής του.

7) Ο Ε.Ε. οφείλει να παραδίδει τα κουτάβια τουσε ηλικία τουλάχιστον 70 (εβδομήντα) ημερών, συνοδευόμενα το καθένα από το βιβλιάριο υγείας θεωρημένο από κτηνίατρο, εμβολιασμένα και αποπαρασιτωμένα.

8) Ο υποψήφιος Ε.Ε. πρέπει να είναι ιδιοκτήτης – εκθέτης καθαρόαιμων σκύλων και να έχει συμμετάσχει σε κυνολογικές δραστηριότητες στη χώρα μας επί δύο τουλάχιστον έτη με σκύλους εκτροφής του πριν την υποβολή της υποψηφιότητας του, καθώς και να έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα.

9) Ο Ε.Ε. πρέπει να παρουσιάζει σε εκθέσεις σκύλους εκτροφής του ετησίως.

10) Ο Ε.Ε. πρέπει να παρακολουθεί υποχρεωτικά τα σεμινάρια που θα διοργανωνει η Επιτροπή Ε.Ε.

11) Ο Ε.Ε. είναι υπεύθυνος για την ορθότητα και το αληθές των διαφημίσεων που καταχωρεί.

12) Ο Ε.Ε. φροντίζει, εκτρέφει και διατηρεί τα ζώα του σε χώρους κατάλληλους ανάλογα με τις ανάγκες της φυλής/των φυλών του(ς) όσον αφορά τις συνθήκες και τις διαστάσεις των εσωτερικών και/ή των εξωτερικών χώρων.

Ο Ε.Ε., με την αίτησή του να συμπεριληφθεί στον κατάλογο Ε.Ε.,αποδέχεται οτι οποιαδήποτε παραβίαση των ανωτέρω εκ μέρους του ,εφ’όσον αποδειχθεί,εκτός της πειθαρχικής διαδικασίας,θα επιφέρει αυτόματα και τη δημοσιοποίηση του ονόματός του αναφέροντας και την παράβαση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ

1) Συγκρότηση καταλόγου και συμπερίληψη σ’ αυτόν όλων των Ε.Ε. που πληρούν τα κριτήρια, κατόπιν υποβολής βιογραφικού σημειώματος από τους ενδιαφερομένους. Συμμετοχή των Ε.Ε. στις εκδηλώσεις του σώματος.

2) Έκδοση Πιστοποιητικού Ε.Ε. κατ’ έτος εφ’ όσον εξακολουθούν να τηρούνται οι προϋποθέσεις.

3) Κατοχύρωση του τίτλου και του σήματος Ε.Ε. στο Πρωτοδικείο.

4) Βράβευση των τριών κορυφαίων Ε.Ε. ετησίως.

5) Δημοσίευση αγγελίας στη χρυσή ευκαιρία, ανακοινώσεων σε καταλόγους εκθέσεων, του καταλόγου Ε.Ε. ανα φυλή στα κυνολογικά έντυπα και άλλα ΜΜΕ.

6) Παρουσία του σώματος με φυλλάδια και τον κατάλογο Ε.Ε. στις κυνολογικές εκδηλώσεις.

7) 0ι Ε.Ε. δικαιούνται να αναφέρουν την ιδιότητά τους αυτή σε ατομικές διαφημίσεις εκτροφείων, καταχωρήσεις, συνεντεύξεις κ.λ.π. δημόσιες εμφανίσεις.

8) Τριμελής Επιτροπή Επικοινωνίας και Προβολής θα δημοσιοποιεί με κάθε δυνατό τρόπο τον κατάλογο των Ε.Ε.

9) Ανακοινώσεις και προβολή θέσεων στα γενικά έντυπα, ΜΜΕ και κυνολογικά περιοδικα.

10) Ενημέρωση των εταιρειών του χώρου για τον κατάλογο των Ε.Ε.

11) Κυκλοφορία εντύπου ενημερωτικού δελτίου Ε.Ε.

12) Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες προβολής της ελληνικής εκτροφής μέσω κοινωνικού έργου.

13) Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

14) Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας με το κοινό.

15) Διοργάνωση κυνολογικών και κοινωνικών εκδηλώσεων-δρώμενων με συμμετοχή του κοινού.

16) Οργάνωση ενημερωτικών-επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Η υλοποίηση όλων των ανωτέρω θα εξασφαλιστεί μέσα από τη συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων εκτροφέων στις ομάδες δουλειάς και στους θεσμούς του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος

Επιλογή Γλώσσας »